home

Veelgestelde vragen

  1. Ik wil graag mijn kind inschrijven bij een opvanglocatie van Stichting GroeiBriljant. Hoe doe ik dat?

Informatie over de kinderopvanglocaties van Stichting GroeiBriljant vindt u op deze website. U kunt ook ons informatiepakket opvragen bij één van onze medewerkers van de afdeling Klantcontact & Advies via (010) 483 28 00 of klantcontact@stichting-groeibriljant.nl. Wilt u uw kind direct inschrijven? Vult u dan het inschrijfformulier in. Ook kunt u (indien van toepassing) gebruik maken van twee gratis dagdelen peuteropvang per week.

  1. Komt mijn kind in aanmerking voor twee gratis dagdelen per week?

Indien uw kind via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie ‘spelen en leren’ heeft ontvangen kan uw kind gratis twee dagdelen extra op de peuteropvang geplaatst worden. Vraagt u er eens naar bij uw bezoek aan het CJG.

  1. Welke mogelijkheden biedt Stichting GroeiBriljant?

De peuteropvanglocaties (met VVE-locaties) en buitenschoolseopvanglocaties van Stichting GroeiBriljant bieden kinderen een kindvriendelijke omgeving waarin samen spelen centraal staat. Hoe ga je met elkaar om? Hoe speel je samen? Hoe leer je delen en keuzes maken? Alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Onze peuteropvang is voor kinderen van twee tot vier jaar en onze buitenschoolse opvang is er voor kinderen die naar de basisschool gaan. De groepen worden begeleid door gediplomeerd en gecertificeerd personeel.

  1. Wat kost kinderopvang bij Stichting GroeiBriljant?

U vindt onze tarieven in de tarievenkrant. Hierin wordt uitleg gegeven over de Wet kinderopvang en de ouderbijdrage.

  1. Hoe kan ik opzeggen?

Heeft u bepaalde wensen, klachten, opmerkingen of zorgen over de kosten? Of is er iets in uw persoonlijke situatie veranderd waardoor u overweegt om op te zeggen? Bespreek het dan gerust met ons. Misschien kunnen we u goed helpen, duidelijkheid geven of een alternatief bieden. Besluit u toch op te zeggen, bijvoorbeeld omdat u verhuist of uw kind naar de middelbare school gaat, doet u dat dan per de 1ste of 16de van de maand. De opzegtermijn bedraagt een maand. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons opzegformulier. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden.

Zit uw vraag hier niet tussen?

Dan kunt u uw vraag stellen via (010) 483 28 00 of klantcontact@stichting-groeibriljant.nl.