peuteropvang

Peuteropvang

Peuteropvang, een goede start!

Onze peuteropvanglocaties bieden een veilige en gezellige omgeving waar peuters volop kunnen spelen. Jonge kinderen leren door te spelen. Dit is goed voor hun ontwikkeling en nog leuk ook! Spelenderwijs leren de peuters omgaan met elkaar en worden ze gestimuleerd in alle ontwikkelingsgebieden. Peuteropvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Elke groep wordt begeleid door twee gediplomeerde en gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Zij zorgen voor een fijne omgeving waarin uw kind zich veilig en vertrouwd voelt. En zich verder durft te ontwikkelen.

Voorschoolse Educatie (VE)

Stichting GroeiBriljant werkt met Voorschoolse Educatie-methodes (VE) in samenwerking met de diverse basisscholen in de wijk. Deze manier van werken geeft extra aandacht aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook kijken we naar de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. Op onze locaties komen kinderen van 2 tot 4 jaar op vaste dagdelen per week naar de peuteropvang. Op die manier is er sprake van continuïteit en heeft het voorschoolprogramma waar wij mee werken het meeste effect. Met ondersteuning van een VE coach krijgt ieder kind een aanbod van activiteiten passend bij zijn of haar leeftijd en niveau. Zo is er veel aandacht voor de taal- en rekenontwikkeling van uw kind. Dit gebeurt vaak in kleine groepjes, zodat het aanbod afgestemd kan worden op het niveau van het kind.

Waarom VE?

De toekomst van kinderen is de toekomst van de stad. Het is belangrijk hen de beste ontplooiingskansen te bieden. Dat dit vroeg begint, is belangrijk. Er is gebleken dat achterstanden bij de start van de basisschool van invloed zijn op de kansen in het verdere leven. Onze VE-methodes bieden uw peuter volop mogelijkheden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool.

Peuters met een indicatie voor ‘Extra spelen en leren’ mogen vanaf 2,6 jarige leeftijd aan een VE-programma van 960 uur per 1,5 jaar deelnemen.  Gedurende 40 weken per jaar wordt er dan wekelijks 16 uur Voorschoolse Educatie aangeboden. De 16 uur is verdeeld over 4 om 5 dagdelen. Voor reguliere kinderen (zonder indicatie) is dit gemiddeld 8 uur per week.

Wanneer VE?

De definitie van een doelgroepkind wordt vastgesteld door de gemeente Rotterdam. Er is sprake van een doelgroepkind voor VE wanneer u een verwijzing heeft van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Kijk op de website van het CJG voor meer informatie. Als u in het openingsscherm van de locatie in de buurt bij de zoekfunctie ‘VE’ invult, krijgt u de gewenste informatie.

Helpt u mee?

Goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers is ook belangrijk voor een goede start op de basisschool. Met ouder-/kindactiviteiten, themabijeenkomsten en het geven van opvoedingsvoorlichting en -advies wordt die gezamenlijke betrokkenheid voor uw kind gewaarborgd. Met de school waarmee de peuteropvang samenwerkt, wordt de gekozen (pedagogische) werkwijze afgestemd. Op die manier is er sprake van een doorgaande lijn van peuteropvang naar basisschool.

Schrijf direct in

Lijkt het u ook leuk en belangrijk voor uw peuter om in contact te komen met leeftijdgenootjes en spelenderwijs voorbereid te worden op de basisschool? Schrijf uw kind dan in voor onze peuteropvang. U kunt uw kind al inschrijven vanaf 1 jaar. Met de gemeente Rotterdam is afgesproken dat voorrang wordt verleend aan doelgroepkinderen.