Over Stichting GroeiBriljant

Spelen staat centraal bij Stichting GroeiBriljant. Maar het is meer dan alleen spelen. Uw peuter leert omgaan met andere kinderen. Hij of zij gaat op ontdekkingstocht. Hoe moet je samen spelen? Hoe leer je delen en keuzes maken? Alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. De peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De groepen worden begeleid door gediplomeerd en gecertificeerd personeel. De kinderen komen twee of vier vaste dagdelen per week naar de peuteropvang.

VVE en groep 0 Nieuwe stijl

Stichting GroeiBriljant werkt met Voor- en Vroegschoolse Educatie-methodes (VVE) in samenwerking met de diverse basisscholen in de wijk. Deze manier van werken geeft extra aandacht aan taal- en rekenontwikkeling. Ook kijken we naar de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. In onze peuteropvanglocaties hebben we de 0-groepen Nieuwe Stijl. Een voorschools lesprogramma waarin ieder kind activiteiten passend bij zijn of haar leeftijd en niveau krijgt aangeboden. Met veel aandacht voor de taal- en rekenontwikkeling. Lees meer over VVE en groep 0 Nieuwe stijl.

Kleine groepen, meer aandacht voor uw kind

We werken vaak met kleine groepen. Daardoor hebben we meer aandacht voor uw kind en zijn/haar ontwikkeling. We werken met vaste dagritme-onderdelen. Zowel met vrij spelen als met de (kleine) groepsactiviteiten. Zo dagen we ieder kind dagelijks uit in zijn/haar ontwikkeling. Onze medewerkers volgen uw kind in de ontwikkeling en passen hun aanbod aan als dat nodig is. Dit doen we met thema’s waarin pop Puk een hoofdrol heeft. Deze thema’s liggen dicht bij de belevingswereld van uw peuter. Ziek zijn, een broertje of zusje krijgen, regen of reuzen en kabouters. Zomaar wat thema’s die voorbij komen. Tijdens ieder thema werken we met ander materiaal en een andere themahoek. Deze hoeken krijgen naamplaatjes. Zodat de kinderen aan de hand van plaatjes zelf het materiaal kunnen vinden en opruimen. Dit bevordert de zelfredzaamheid.