home

Over Stichting GroeiBriljant

Spelen en ontwikkelen staan centraal bij Stichting GroeiBriljant. Wij zijn meer dan alleen opvang! Uw kind leert omgaan met andere kinderen en gaat op ontdekkingstocht. Hoe speel je samen? Hoe leer je delen en keuzes maken? Alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. De peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en de BSO is er voor kinderen die naar de basisschool gaan. Alle groepen worden begeleid door gediplomeerd en gecertificeerd personeel.

Al onze locaties voldoen aan de actuele kwaliteitseisen en wet- en regelgeving. Opgroeien gaat vanzelf. Uitgroeien tot een prachtig mens kunnen we stimuleren en begeleiden. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van de opvang en ons waardevolle team van medewerkers.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Stichting GroeiBriljant werkt op de peuteropvanglocaties met Voor- en Vroegschoolse Educatie-methodes (VVE) in samenwerking met de diverse basisscholen in de wijk. Deze manier van werken geeft extra aandacht aan taal- en rekenontwikkeling. Ook kijken we naar de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. In onze peuteropvanglocaties hebben we een programma waarin ieder kind activiteiten passend bij de eigen leeftijd en niveau krijgt aangeboden. Er is veel aandacht voor de taal- en rekenontwikkeling. Lees meer over VVE.

Meer aandacht voor uw kind

We werken met een kindvolgsysteem, KIJK. Zo volgen we de ontwikkeling van uw peuter en kunnen we u er over informeren. We maken gebruik van vaste dagritme-onderdelen. Dit doen we met verschillende thema’s en soms ook met de (kleine) groepsactiviteiten. Uw kind mag natuurlijk er ook voor kiezen om vrij te spelen. Zo dagen we ieder kind dagelijks uit in diens ontwikkeling. Onze medewerkers volgen uw kind in de ontwikkeling en passen hun aanbod aan als dat nodig is.

Historie

Stichting GroeiBriljant is op 1 januari 2010 opgericht om het peuterspeelzaalwerk in Rotterdam uit te voeren als zusje van moederorganisatie BijDeHand. In januari 2018 is de organisatie gegroeid van zes locaties naar vijfentwintig. Dit door de toevoeging van locaties van collega-organisaties Stichting Peuteropvang IJsselmonde en Stichting Peuteropvang Kralingen-Crooswijk. Om ouders en samenwerkende basisscholen tegemoet te komen zijn we januari 2020 ook gestart met het aanbieden van buitenschoolse opvang. Op termijn starten we met het aanbieden van (hele) dagopvang.
Stichting GroeiBriljant maakt onderdeel uit van de SWKGroep waardoor wij gebruik kunnen maken van de expertise van deze organisatie Deze vorm van peuteropvang is alleen mogelijk door subsidies van de gemeente Rotterdam. Wij zijn daar erg blij mee. Het laat zien dat gemeente Rotterdam oog heeft voor de belangen van alle kinderen in de stad!

Beleid

Het opvangen en begeleiden van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. De ontwikkeling die kinderen doormaken in hun eerste levensjaren zijn zeer belangrijk voor hun verdere toekomst.
Stichting GroeiBriljant heeft een uitgebreid pedagogisch beleid dat de leidraad vormt voor het dagelijks handelen. In het pedagogisch beleidsplan staan onze belangrijkste uitgangspunten. Hoe kijken wij naar kinderen en hoe kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op onze pedagogische visie ‘Samen de Wereld kleuren’.

Elke kinderopvanglocatie heeft een eigen werkplan afgeleid van het algemeen pedagogisch beleid. Die kunt u opvragen bij de pedagogisch medewerkers op de locatie. Onze pedagogisch medewerkers zijn allen gediplomeerd conform de wet- en regelgeving, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag en worden voortdurend bijgeschoold in de diverse pedagogische programma’s, Bedrijfshulpverlening en EHBO.

Wij werken samen met diverse partijen en hebben bepaalde instrumenten om het kind nauwgezet te kunnen volgen in zijn of haar ontwikkeling.

  • Voorschoolmaatschappelijk werk
  • Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak
  • Van Veldhuizen Stichting