Opvangkosten berekenen 2022

Bereken uw netto kosten voor 2022

Opvanggegevens

Kind 1

Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

Kind 2

Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

Kind 3

Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

Kind 4

Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

Algemene gegevens

Ver: 1.2.5