home
14 juli 2021

Wat vindt u van de peuteropvang?

Hoe doet Stichting GroeiBriljant het? Krijgt uw peuter de opvang die u wilt? Samen met de collega’s van Kinderopvang BijDeHand stuurden wij ouders een enquête waarin we u vroegen hoe u de Voorschoolse Educatie (VE) peuteropvang ervaart. Ongeveer 400 ouders gaven antwoord. Dank voor alle antwoorden. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten.

Belangrijkste onderwerpen

Leren spelen met andere kinderen, het leren van de Nederlandse taal en de voorbereiding op de basisschool, daar is bij Stichting GroeiBriljant veel aandacht voor. Ook ouders hechten hier veel waarde aan. Ouders willen meer weten over wat er op de opvang gebeurt. Wat u betreft kan dit goed via de FlexKids ouderapp. En als we u spreken bij het ophalen of brengen, mogen we ook meer vertellen over wat er op de opvang gebeurt. Zou er een digitale bijeenkomst komen met uitleg over wat er op de peuteropvang gebeurt aan thema’s en activiteiten, ondersteunt met foto’s, dan zeggen veel ouders zich daarvoor op te zullen geven. Tussentijds regelmatig persoonlijk contact zouden ouders erg waarderen.

Contact met de pedagogisch medewerkers

85 procent van de ouders ervaart het contact tussen hen en de pedagogisch medewerkers als voldoende tot goed. Ondanks de coronamaatregelen. Vooral de vaste pedagogisch medewerkers op de groepen omschrijven ouders als vriendelijk, deskundig, betrokken en behulpzaam. De afgelopen periode moesten we helaas een beroep doen op invalmedewerkers. Dit zijn vaak voor u onbekende gezichten. Daardoor ervaart u bij hen minder betrokkenheid. Wij gaan hieraan werken. Ook laten wij het u weten wanneer er een invaller op de groep staat. Alleen soms weten we dit pas op het laatste moment.

Peuteraanbod voor thuis

Tijdens de sluiting van de peuteropvang vanwege corona, kreeg u dingen om thuis te doen met uw kind. Over het algemeen was dit leerzaam en passend, blijkt uit de enquête. Wel gaven ouders aan dat ze er niet altijd aan toekwamen. Dit hoeft uiteraard ook niet. Het was een aanbod ter aanvulling op wat u thuis al doet. U kon zelf bepalen of en hoe u het gebruikte.

Samenwerking verbeteren

Hartelijk dank voor de mooie complimenten en de kritische opmerkingen! Met alle verbeterpunten gaan wij aan de slag en hopen daarmee onze samenwerking met u nog verder te verbeteren.