home
14 juli 2021

Online ouderavonden groot succes

Was u erbij? In mei en juni organiseerden we online ouderavonden. Voor ons de eerste keer dat we dit aanboden. En dus waren we heel benieuwd hoe groot de belangstelling hiervoor zou zijn. De twee avonden die we aanboden, zaten al snel vol. Dus met de belangstelling zat het wel goed.

Ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 4

De avonden stonden in het teken van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 4 jaar. Het ene thema ging meer in op de ontwikkeling van het brein. Het andere meer op hoe ouders hun kinderen kunnen helpen bij hun ontwikkeling.

Stilstaan bij kansen

In de dagelijkse omgang met kinderen zijn er ontzettend veel kansen. Veel daarvan pakt u als ouder al. Misschien onbewust. Door erbij stil te staan kunt u uw kind nog vaker positief stimuleren. Een ontzettend interessant en inspirerend onderwerp waar, zo bleek, veel van u interesse in had.

Online ouderavonden voor BSO-ouders

Deze online ouderavonden zijn gericht op ouders met kinderen tot vier jaar. We zijn van plan om tegen het einde van het jaar ook ouderavonden te organiseren met thema’s die gaan over kinderen van 4 tot 13 jaar. Weten wij daar meer over, dan laten we het u direct weten.