kindcentrum talma-kinderopvang-stichting groeibriljant
3 september 2021

KindCentrum TALMA is een feit!

Op 2 september is de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting GroeiBriljant, de Talmaschool en Kinderopvang Mundo getekend. Onderwijs en opvang onder één dak, samen met logopedie, (voor)schoolmaatschappelijk werk en fysiotherapie.

Kernwaarden en visie
Onze drie kernwaarden zijn: Samen, Enthousiast en Deskundig. En onze visie is:

“Door de samenwerking aan te gaan als partners dragen wij zorg voor opvang en educatie aan ieder kind in de wijk van 2 tot 13 jaar. Dit doen wij vanuit de gezamenlijke visie en doorgaande leerlijnen op pedagogisch en educatief vlak. Op deze manier zorgen wij dat ieder kind gezien en gehoord wordt. Wij zijn service gericht en bieden deskundigheid onder een dak. Met het bundelen van onze krachten/talenten verstevigen wij onze positie in de wijk en werken we vol enthousiasme aan een kleurrijke toekomst.”

kinderopvang-kindcentrum talma-stichtinggroeibriljant