home

Leermethodes

Elke peuteropvanglocatie werkt op een bepaalde manier. Die manier van werken, ofwel het educatieve programma, bepaalt welke onderwerpen er behandelt worden en hoe kinderen taal en rekenen leren. De verschillende programma’s zijn:

Kaleidoscoop

Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. Dus leren door te doen! Deze educatieve methode gaat er vanuit dat kinderen dingen leren en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen en gebeurtenissen.

Het kind ontwikkelt vaardigheden in een vaste volgorde, maar wel in zijn eigen tempo. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen problemen die zich voordoen zelf op te lossen.

Uk & Puk

Puk is een pop die woont op de peuteropvang. Puk maakt dezelfde dingen mee als de peuters. Ook gaat Puk vaak uit logeren bij één van de kinderen om daar weer allerlei avonturen te beleven. Hij is het speelkameraadje van de kinderen. Hij is een echte vriend waarbij peuters zich veilig voelen.

Werkwijze
Er wordt gewerkt aan de hand van thema´s. Een onderwerp wordt soms in de hele groep behandeld maar er wordt ook gewerkt in kleine groepjes of individueel. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om met dit programma te werken.

De tien thema’s van Uk & Puk zijn:

  1. Welkom Puk!
  2. Knuffels
  3. Hatsjoe!
  4. Ik en mijn familie
  5. Wat heb jij aan vandaag?
  6. Regen
  7. Dit ben ik
  8. Eet smakelijk!
  9. Reuzen en kabouters
  10. Oef, wat warm!

Montessori

Maria Montessori hanteerde de lijfspreuk ‘help mij het zelf te doen’. Zij was een Italiaanse arts die leefde van 1870 tot 1952. Volgens Maria Montessori is ieder kind anders en ontwikkelt elk kind zich in zijn eigen tempo. Zelfstandigheid is dan ook belangrijk. De kinderen krijgen de vrijheid en de gelegenheid om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. Dit wil overigens niet zeggen dat kinderen alleen maar doen wat ze willen!

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag ontdekken en verkennen. Vandaar dat de peuters bij Montessori Peutergroep Koraal de wereld kunnen ontdekken met specifiek Montessori materiaal. Natuurlijk is er ook volop knutselmateriaal, een poppenhoek, boeken en een grote gymzaal. Op de peutergroep scheppen de pedagogisch medewerkers een leeromgeving waarin de kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling. Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. De pedagogisch medewerker zal gestructureerde activiteiten aanbieden en dit afwisselen met vrije werkperioden, afgestemd op het niveau van het kind.

In het algemeen worden zowel de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang als de leerkrachten van de basisscholen hierin intensief geschoold. Kinderen starten dus op de peuteropvang als ze twee jaar zijn met een programma dat in principe wordt voortgezet in de groepen 1 en 2 van de samenwerkende basisschool.