home
4 januari 2022

Buitenschoolse opvang maandag weer open

Stichting GroeiBriljant begint het jaar gelijk met goed nieuws: de buitenschoolse opvang (BSO) mag 10 januari weer open!

Buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar) open

Vanaf maandag 10 januari 2022 gaat de buitenschoolse opvang (BSO) weer open. Net als alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Tot 10 januari bieden onze BSO’s nog noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

Aanvullende maatregelen op kinderdagverblijf en BSO

Zowel op de BSO als het kinderdagverblijf nemen we aanvullende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zorgen we voor veiligheid en hygiëne.
• Bij het quarantainebeleid wordt er géén onderscheid meer gemaakt in immuniteit. Dit betekent dat als een huisgenoot van u positief getest is, u ook in quarantaine moet. Net als alle huisgenoten. En ook wanneer u in nauw contact bent geweest met iemand die positief getest is, moet u in quarantaine. (Nauwe) contacten binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft niet in quarantaine, als iemand op de groep positief getest is. Tenzij de GGD anders aangeeft. Bij nauwe contacten in de privésfeer, moet een kind wel in quarantaine. Dus als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind, moet het altijd in quarantaine.
• Voor mensen die positief testen op corona, maar geen klachten hebben, is de isolatieperiode verlengd van 5 naar 7 dagen.
• De beslisboom geeft aan wanneer een kind wel/niet kan komen bij een neusverkoudheid.

Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen of inzichten. Wij houden ouders hiervan op de hoogte.

Compensatieregeling vanuit de Rijksoverheid

Net als bij de eerdere lockdown vorig jaar, ontvangen ouders geld terug voor de sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang. De Rijksoverheid compenseert de ouderbijdrage tot het maximale uurtarief. Op de website van de Rijksoverheid staat daar meer informatie over. Dit geldt óók voor ouders waarvan het kind naar de noodopvang gaat.

De kinderdagopvang (0-4 jaar) en peuteropvang (2-4 jaar) bleven open volgens de normale openingstijden. Daarom geldt de tegemoetkoming niet voor ouders die gebruikmaken van kinderdag- en/of peuteropvang.