home

Klachten

In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Een goed gesprek tussen de betrokkenen lost gelukkig vaak veel op. Als een gesprek echter niet voldoende is of als u het gevoel heeft niet serieus genomen te worden, dan kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement.

In 2020 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend voor Stichting GroeiBriljant.

Lees ons klachtenjaarverslag 2020.